როგორ დავწეროთ კარგი სამეცნიერო სტატია ლექცია 4: მეცნიერების მენეჯმენტი

0.00 Avg rating0 Votes
Series: KCD173
Genres: მეცნიერება და ცოდნა. გონებრივი შრომის ორგანიზ
Pages: 34 pages
Binding: Hardcover
Tags: 821

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.