ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა ეკონომისტებისათვის

0.00 Avg rating0 Votes
Series: KCD186
Publisher: ESM
Genres: სტატისტიკა
Authors: , , ,
Pages: 678 pages
Binding: Hardcover
Tags: 51(07)

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.