მენეჯმენტი კონცეფციები და ბიზნესსიტუაციები

0.00 Avg rating0 Votes
Series: KCD183
Publisher: შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი
Genres: მენეჯმენტი
Authors:
Pages: 974 pages
Binding: Hardcover
ISBN13: 9789941406561
Tags: 65

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.