ეფექტიანი მომსახურება და დროის მართვა: სახელმძღვანელო დოკუმენტი საჯარო მოხელეებისათვის

0.00 Avg rating0 Votes
Series: KCD184
Publisher: UNDP
Genres: საზოგადოებრივი მეცნიერებანი
Authors:
Pages: 45 pages
Binding: Hardcover
Tags: 33

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.