განდევნები სისასტიკე და კომპლექსურობა მსოფლიო ეკონომიკაში

0.00 Avg rating0 Votes
Series: 2K466
Publisher: მერიდიანი
Genres: ეკონომიკა. საზოგადოებრივი მეცნიერებანი
Authors:
Pages: 323 pages
Binding: Hardcover
ISBN13: 9789941259036
Tags: 330.075

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.