პოლიტიკური მარკეტინგის საფძვლები სოციალურ მეცნიერებათა სერის

0.00 Avg rating0 Votes
Series: KCD204
Publisher: მეცნიერება
Genres: პოლიტიკა
Authors:
Pages: 351 pages
Binding: Hardcover
ISBN10: 9994073516
Tags: 33

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.