კულტურის სემიოტიკა და მედიაკულტურა ქართული საინფორმაციო დისკურსი

0.00 Avg rating0 Votes
Series: 2K505
Publisher: აპ.ქუთათელაძის სამხატვრო აკადემია
Genres: კულტუროლოგია, მედია
Authors:
Pages: 140 pages
Binding: Hardcover
ISBN13: 9789994195252
Tags: 008.070

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.