მასობრივი ინფორმაციის საშუალლებები და დემოკრატია პოლიტიკური კომუნიკაცია: თავი 5

0.00 Avg rating0 Votes
Genres: საზოგადოებრივი მეცნიერებანი
Authors:
Pages: 30 pages
Binding: Hardcover
Tags: 33

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.