საზოგადოებასთან ურთიერთობის, როგორც მასობრივი კომუნიკაციის დარგის განვითარება რიდერი

0.00 Avg rating0 Votes
Publisher: "ალტერბრიჯი"
Genres: მედია
Authors:
Pages: 83 pages
Binding: Hardcover

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.