საქართველოს ორგანული კანონი შრომის კოდექსის კომენტარები

0.00 Avg rating0 Votes
Series: K2/195
Publisher: იურისტების სამყარო
Genres: სამართალი
Authors:
Pages: 158 pages
Binding: Hardcover
ISBN13: 9789941940675
Tags: 34

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.