ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის კომენტარები საქართველოს ორგანული კანონი

0.00 Avg rating0 Votes
Series: K4/50
Publisher: საუნჯე
Genres: სამართალი
Authors:
Pages: 150 pages
Binding: Softcover
ISBN10: 9789941064
ISBN13: 9789941064845
Tags: 34

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.