დემოკრატიზაცია საზოგადოებები გარდამავალ პერიოდებში: დემოკრატიზაცია თანამედროვე სამყაროში

0.00 Avg rating0 Votes
Series: K4/26
Publisher: მერიდიანი
Genres: სოციოლოგია
Authors:
Pages: 193 pages
Binding: Hardcover
ISBN10: 9992889195

არის ბეჭდური  და ელ. ვერსიაც

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.