საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი

0.00 Avg rating0 Votes
Series: K 4/27
Publisher: დიოგენე
Genres: სამართალი
Authors:
Pages: 210 pages
Binding: Softcover
ISBN10: 9994045253
Tags: 34

ავტორები: ვაჩაძე, მ. თორდია, ი. ტურავა, პ. წკეპლაძე, ნ.

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.